15 minutter oppvarming

Forside, 15 Minute Warm-Up Routine

Trombonist Michael Davis har gitt ut et øvelseshefte kalt 15 Minute Warm-Up Routine på sitt forlag Hip-Bone Music. Heftet finnes i utgave for horn, trompet og trombone. For horn følger en CD med, hvor hornist Bob Carlisle spiller øvelsene, ledsaget av et komp. Det er 12 forskjellige øvelser og de første sporene er med Carlisle, deretter følger spor med bare akkompagnement:

1. Long Tones
2. Tonguing
3. Fingers Wake-Up Call
4. Lip Slurs
5. Flexibility
6. Triad Flexibility
7. Arpeggiated Flexibility
8. Open 5ths
9. Chromatic Flexibility
10. Major Scales
11. Upper Register
12. Warm Down

I introduksjonen står følgende:

Hip-Bone Music's 15 Minute Warm-Up Routine er designet for å gi hornutøveren en daglig rutine hvor de viktigste grunnprinsippene i godt messingspill utvikles. Gjennom daglig øvelse med den inluderte CD, vil utøveren bli i stand til å utvikle de tre viktigste elementer, som kjennetegner en god musiker, (tonekvalitet, stemming/intonasjon, rytme/timing) mye raskere og mer konsistent enn ved bare å praktiser øvelsene alene.

Bob Carlisle jobber som studiomusiker i New York og har deltatt  på  mange filminnspillinger samt spilt med New York Philharmonic og mange andre kjente orkester. Med Carlisle som klingende forbilde vil enhver hornstudent ha stor glede av denne boka. Man kan og bør variere måten å bruke den på. Hvis man lytter litt på Carlisle først og deretter spiller øvelsen bare med komp. - vil man få med seg en god hvile mellom hver øvelse.

Hvor får man tak i boka?

Jeg kjøpte den rett fra nettstedet til
Davis, www.hip-bonemusic.com. Prisen var $ 24.95

o.j. 2005