Åpningen av seminaret.

Reinhold Friedrich åpnet det 4 dagers lange seminaret med å spille et lite lyrisk stykke for trompet og piano av Sofia Gubaidulina kalt “Lied Ohne Worthe”. Han ble akkompagnert på piano av Bjørn Strandvold.

Så fortalte han kort om sin bakgrunn som trompeter:

“Jeg begynte å spille 7 år gammel. Jeg ønsket å spille trompetstemmen i Brandenburg konsert nr 2. Jeg hadde hørt den på radio hvor Walter Gleisle spilte trompet.
Min første lærer var Heinz Burum.
Min neste var Edward Tarr. Han er den som har hatt størst innflytelse på meg - fra helt moderne til gammel musikk.
Så fortsatte jeg ved Paris konservatoriet hos Pierre Thibaud.
Deretter var jeg første trompeter i Frankfurt Radio Orkester. For et ½ år siden sluttet jeg der for å starte på min solo karriere og for å arbeide med undervisning.
Nå underviser jeg 12 studenter ved Frankfurt Hochschule für Music. De fleste studentene er fra Tyskland, men også noen fra andre deler av verden som Belgia og Japan.
Jeg har også arbeidet lenge med gruppa H.R Brass.”

[Tilbake]