Oppvarming

Reinhold Friedrichs bakgrunn når det gjelder oppvarming var for det meste basert på James Stamp, men han utviklet og endret rutinene.

1. "Glissando" på munnstykket.
Hold munnstykket lett (se bildet).
Start med en G i notesystemet.
"Gli" ned en kvint og opp igjen,fortsett så opp til en kvint over
og så tilbake til start (G).


Start deretter på Fiss og gjør det samme.
Start så på F.
Fortsett ned til lav C.

En kortere versjon er å "gli" en oktav ned og en oktav opp.

2. "C dur med fiss" på munnstykket.
Denne øvelsen er basert på en Stamp serie, men med en C skala med fiss isteden for F.

Start på C (som vist i bildet).
Hvil.
Start fra D (opp til A, ned til D, opp til E og ned til D).
Hvil.
Så fra E,
etc. ...
så høyt som du klarer (komfortabelt).

Spill med en "flowing feeling". La lufta flyte.

[Tilbake]