Pusteteknikk

Reinhold Friedrich følte at det var meget bra å starte hver øving med noen gode pusteøvelser.


1. "The Fish"
Start med å blås ut all luft (se bildet) og bøy kroppen lett forover.
Ta inn luft med åpen hals.
Pust ut - men kun 2/3 av all lufta.
Ta inn luft.
Pust ut igjen 2/3.
Gjenta til du er helt full av luft. Hver periode (inn - ut) vil bli kortere og kortere.
Hold pusten i 4 slag.
Pust ut all lufta.

En variasjon av denne øvelsen er å ta armene ut fra kroppen og løfte dem
over hodet mens du gjør øvelsen.
Når du er helt "full", skal armene ha nådd en posisjon over hodet.

2. Styrt utpust
Ta inn pust med åpen hals.
Pust ut  - mens du teller til 10.
Pust inn.
Pust ut  - mens du teller til 9.
Pust inn.
Pust ut  - mens du teller til 8.
..etc.
Når du kommer til 1 må du puste ut meget kraftfullt.

3. "Hiich --- ååh"
Ta inn pust med åpen hals.
Pust ut  - mens du teller til 10, men bruk tunga i en bue som starter høyt (HIICH) og
som gradvis senke til ÅÅH i det du kommer til10.
Gjenta som i øvelse 2 ved å telle ned for hver runde (til 9, 8, 7 etc.).

Når du kommer til 1 må du puste ut meget kraftfullt.
med en ubrudt "HIICH-ÅÅH" lyd.

4. Styrt utpust gjennom munnrøret.


Ta inn pust med åpen hals.
Pust ut gjennom munnrøret (uten munnstykke) - mens du teller til10.
Ta inn pust
Pust ut gjennom munnrøret - mens du teller til 9.
Ta inn pust
Pust ut gjennom munnrøret - mens du teller til 8.
etc.

[Tilbake]