Adolf Scherbaum (1909 - 2000)

2. August 2000 døde trompeteren Adolf Scherbaum. Han ble 91 år gammel.
Vi hadde en kort samtale med Josef  Bayer som var en av studentene til Scherbaum. Bayer har laget et utmerket vevsted om Scherbaum, kalt:"Adolf Scherbaum - mannen som gjenoppdaget barokktrompeten".

Josef, hva mener du med den tittelen?
Tittelen er kanskje litt misvisende. Kanskje jeg bør endre den. Jeg mener ikke at professor Scherbaum oppdaget naturtrompeten (på grunne av klangkvaliteten  likte han den ikke noe særlig), men han var den første til å demonstrere at alle trompetpartier i barokkmusikken kan spilles på en moderne trompet.

Scherbaum ryddet veien for gjenoppdagelsen av den klassiske trompet som et solo instrument på et internasjonalt nivå, lenge før Maurice Andre. Han var ikke den første til å bruke den høye B-trompeten, men han begynte å bruke dette instrumentet som hadde blitt utviklet allerede i begynnelsen av århundret og siden glemt. Han var ikke den første trompeter som spilte inn Brandenburg nr. 2. Instrumentet han brukte var på ingen måte det originale instrumentet fra barokk epoken.

Alt dette endrer ikke hans historiske betydning for utviklingen av framføringspraksis og gjenoppdagelsen av den barokke messingmusikken. Han førte interpretasjonen på dette instrumentet opp til en da ukjent perfeksjon. Han bidro ikke bare til å sette Brandenburg konsert nr. 2 på repertoaret, men enda mer til oppdagelsen av et ukjent repertoar av barokkmusikk.

Han lot den musikalske glorie rundt barokken bli et massefenomen. I mange år var hans innspillinger på de fremste best-selger hit-listene. Over hele Europa ble den festlige barokkmusikken gjenoppdaget. Scherbaums uanstrengte tolkninger av disse trompetpartiene formet også et ideal for å perfeksjonere spilleteknikken på den ventilløse barokktrompeten.

Scherbaum spilte med berømte orkester (London Philharmonic Orchestra, Amsterdam Concertgebouw Orchestra, Orchester Santa Cecilia Rome, Leipzig Gewandhausorchester ...) i Buenos Aires, i Kairo, New York, Cape Town, Paris, London, Moskva... under dirigenter som Karajan, Klemperer, Knappertsbusch, Schmidt-Isserstedt og andre.

Den berømte Maurice André svarte en gang i et TV-intervju på hvem som var den beste trompeter etter han selv: "Jeg blir fulgt av mange, men jeg hadde kun en forgjenger, Adolf Scherbaum, som jeg skyller alt - det var hans spill som satte standarden og som formet min stil". Til meg skrev han: "Adolf Scherbaum var forløperen til en hel generasjon, spesielt i min ungdom."

Også for andre store trompetartister som Adolph Sylvester ("Bud") Herseth (Chicago Symphony Orchestra) var han et ideal: "... han var den første til å gå inn i  barokkens høydetrompetspill på en stor måte - en meget spennede utøver."

Hans bakgrunn og tidlige karriere. Kan du gi oss en kort oversikt?
Scherbaum ble født i1909 i Eger (i dag i den Tjekkiske Republikk) som Sudeten-tysker, inn i en familie av musikkamatører. 8 år gammel begynte han å spille trompet. Fra 1923 til 1928 studerte han ved den Militære Musikskolen i Praha. I 1929 avsluttet han sine studier i Wien hos professor Dengler. Fra1930 til 1939 var han  solo trompeter ved landsteateret i Brünn (Brno), 1939-41 ved den Tyske Philharmoni i Praha under Joseph Keilberth, 1941-45 med Berlin Philharmonien (under Wilhelm Furtwängler og etter krigens slutt under Sergiu Celibidache). I1945 ble han internert i Praha. Fra 1946 til 1951 var han solo trompeter i radioen og professor ved Pressburg Konservatoriet. I 1951 kunne han med hjelp av Røde Kors forlate Tsjekkoslovakia. Mens han var internert i leiren i Pfalz begynte han å arbeide med sin "lavt press metode". Fra1951 til 1964 var han solo trompeter under Hans Schmidt-Isserstedt i Hamburg Radio Orkester.

Da Mendelssohn gjennoppdaget J. S. Bach, brukte han klarinetter isteden for trompeter. I den romantiske perioden fantes det ingen trompeter som kunne spille Bach. Men det var også situasjonen da Scherbaum var en ung trompeter. Brandenburg nr. 2 ble spilt inn med en sopran sax istedenfor trompet (Casals).
Bruken av de høye trompetstemmene i Bach og Handel's verker skapte vanskeligheter også lenge etter andre verdenskrig. Selv rundt 1950 ble trompetstemmen erstattet av klarinetter. Adolf Scherbaum hadde allerede i Brünn begynt å spille de vanlige trompetstemmene en oktav høyere. Senere ble han oppmunteret av Joseph Keilberth: "Hvis noen kan spille Bach på trompet, er det deg!"

Josef, fortell oss om da Scherbaum "oppdaget" Bach.
Scherbaum fant ut at trompetstemmene hos Bach krevde en spesiell trompetteknikk som måtte tillegnes med veldig systematisk trening. Han brukte den høye B-trompeten i fremførelsen av barokkens D-trompet stemmer. Historien om framførelsen av Brandenburg konsert nr. 2 etter andre verdenskrig var lenge historien om Adolf Scherbaum og hans tolkninger. I mer enn 400 konserter, som tok han fra Moskva til Lisboa, fra Rom til New York over hele verden, "ødela han legenden" om at Brandenburg konsert nr. 2 ikke kunne spilles og laget 15 innspillinger av den. I mange år var han den eneste trompeter i verden som framførte den "live" på konserter.

Otto Klemperer fikk han på veldig kort varsel til å komme til London for å spille inn konserten, da hans egen trompeter ikke mestret det. Ved Ansbacher Bach-uken i 1955 var det en spesiell gruppe personer samlet: Richter, Scherbaum, Menuhin, Nicolet. Senere gjorde Scherbaum innspillinger av resten av Bach's verk som: Messe i h-moll, Juleoratoriet, Magnifikat, Orkester-suitene, overtyrene og kantatene.

På Maurice Andre's innspiling av Michael Haydn fra 1966 kan man høre at han sliter for å nå de høyeste tonene. Men Scherbaum spilte denne konserten offentlig. Hva tror du var hemmeligheten bak hanse evne til å mestre de høye partiene?
I lang tid var Scherbaum den eneste som våget å framføre Michael Haydn på konserter.

Ved omfattende trening utviklet han usedvanlig stor mellomgulv-, buk og kinn-muskulatur (det ble målt hele 2,4 atmosfærers trykk ved Universitetet i Basel), slik at han kunne spille c4 uten besvær (jeg har til og med en gang hørt ham spille a4 !).

Schmidt-Isserstedt kalte ham noen gang for "Scherstrong".

Scherbaum satte "lavt press metoden" fremfor alt annet, noe han også lærte sine studenter.

Læreren. Hvordan  var han som lærer?
Han var på samme tid både menneskelig og faderlig, men når det gjaldt musikkalske aspekter kunne han også være tøff og kompromissløs. Han var alltid dynamisk og full av humor, og forsto å kunne motivere og oppmuntre sine studenter.

Hans øvelser inneholdt ofte: Skalaer spilt uten munnstykke, kun med leppekraft eller bare på munnstykket (over- eller også under-leppen over munnstykkeranden) - hvilket slett ikke klang særlig spennende, men som ga god sikkerhet i øvre register. Han lot studentene øve på et munnstykke med dyp kopp. Når de så senere fikk et munnstykke med grunnere kopp greidde de å spille enda høyere. For å venne seg til å spille med lite press ba han studentene om å holde trompeten lett med tre fingre eller å legge instrumentet på en glassplate. Det minste leppepress ville derved skyve instrumentet vekk.

Personen. Hvordan var han som person?
Han var først og fremst en "fullblods musiker", men i tillegg var han også en stor entertainer som kunne fascinere sitt publikum med sitt humør og vidd ofte ut i de små timer. Så, tidlig neste morgen var han den mest opplagte av alle (se E. Tarr på Scherbaum-nettsiden, som priser hans åpenhet, hans omsorg for sine medmennesker og hans utstråling på scenen, eller T. Dokshizer som fremhever hans strålende humor  - noe også Philip Jones gjør). Tross sin store berømmelse var han som menneske både enkel og beskjeden og fri for påtatt jåleri. Hans tilhørere kunne mange historier om ham: F.eks. hvordan han i det hele tatt begynte å spille trompet (hør ham "live" på nettadressen: http://www.josef-bayer.de/scherbe/kindh.htm), eller hvordan Klemperer ringte ham fra London midt på natten, eller hvordan han i en alkoholkontroll på veien i Tsjekkoslovakia blåste ballongen så den nesten sprakk... Han hadde også godt barnetekke - ved sin varme og friske kunst, og ved sine tryllekunster.

Innspillinger. Hvis folk ønsker å høre Scherbaum, hvilke innspillinger anbefaler du? Finnes det noen CD'er?
En av de mest fascinerende er kanskje 2. Brandenburg konsert fra Sankt Petersburg. Dessverre finnes det ikke noen innspilling av den. Men du kan høre et kort utdrag av den her: http://www.josef-bayer.de/scherb/2brand3.htm

Jeg kjenner i det minste til følgende CD'er:

Takk for denne samtalen, Josef!
Hvis noen ønsker å få vite mer om Adolf Scherbaum, bør de besøke din  nettside: http://www.josef-bayer.de/scherbe

o.j. 2000