Intervju med munnstykkemaker Gary Radtke


Hvilket råd kan du gi til en som leter etter et nytt munnstykke?
Lag en plan. Still deg selv disse spørsmål: Hva er mine utøverbehov? Hva er min styrke og svakhet? Hvilke spesielle problemer må jeg se på? Det fines ikke noe enkelt munnstykke som er perfekt for alle utøver i en hver situasjon. Alle munnstykker er et kompromiss. Kjenn deg selv og dine spillebehov. Ha et klangideal i hodet.

Hva kan man regne med i form av forbedringer fra et nytt munnstykke?
Først må vi finne en rim som passer ansiktet. Deretter må vi finne et munnstykke med korrekt blåsemotstand. Til slutt må munnstykket ha den riktige sound for musikerens situasjon og være god match mellom utøver og utstyr. Resultatet burde forbedre omfang, treffsikkerhet, ”slotting”, intonasjon og klang.

Hvordan vet du at du har "funnet det"?
Du har funnet det rette munnstykket når du ikke behøver å tenke på munnstykket. Munnstykket og personen blir et. Så kan du konsentrere deg om musikk og ikke om utstyr.

Påvirker hornet valget av et munnstykke?
Typen av horn kan influere på valg av et munnstykke, spesielt på de høyere stemte trompetene. På en Bb trompet, kan størrelsen på boringen og design av instrumentet påvirke måten et munnstykke vil fungere på, selv om den viktigste enkeltfaktor er gapet.

Hva er gap? Hvordan vet jeg at gapet ikke er optimalt?
Gap er avstanden mellom enden på munnstykket og starten på munnrøret (leadpipe). I de fleste tilfeller er et gap ønskelig for å la lufta gjøre en smidig overgang mellom backboringens utgangsdiameter og munnpipas startdiameter. Hvis gapet er for langt, vil for mye motstand skapes og hornet vil føles tett. Hvis gapet er for kort vil hornet kunne føles for åpent og slottingen kan bli et problem. Jeg har en enkel formel jeg bruker for å sette gapet som tar med i beregningen av dimensjonen på endeveggen til munnstykket og den effektive munnrør veggen. Ved å bruke min formel kan jeg komme fram til et optimalt gap på .140". Hvis du er innenfor +/- .025" burde alt allikevel virke fint. Hvis du er i tvil, få gapet målt og om nødvendig justert.

Hvilen tidsramme kan man regne med for å tilpasse seg et nytt munnstykke?
Bør det føles godt med det samme?
Hvilke råd kan du gi for tilpassingsperioden?
Et nytt munnstykke burde føles godt med en gang. Etter det kan det forsette å bli bedre. De fleste tilpasser seg raskt. Men ofte er det en periode av ”hvetebrødsdager”. Etter noen dagers bruk kan musklene gjøre opprør mot endringene og tingene kan bli litt verre. Vær tålmodig! Når du foretar et munnstykkebytte må du forplikte deg i forhold til det nye munnstykket, i det minste for en 60 dagers periode. Ta alle dine andre munnstykker, legg dem i plastikkopper, fyll koppene med vann og plasser dem i fryseren. Hvis du føIer trang til å gå tilbake til ditt gamle munnstykke vil du måtte tine dem opp. I løpet av den tiden vil trangen ha blitt borte.

Vær forsiktig i starten og ikke overdriv. Ta det rolig og la kroppen din gradvis tilpasse seg for å unngå problemer. Ofte føles munnstykket så godt og svarer så bra at noen utøvere ikke kan beherske seg, de overspiller første dag og må betale for det neste dag. Husker du da du var barn og fikk ny sykkel? Første dag syklet du så mye som mulig. Neste dag kunne du ikke gå opp trappene! Bruk sunn fornuft. Jeg får telefoner om dette hver dag.

Det finnes noen enkle øvelser som hjelper når man skal tilpasse seg et nytt munnstykke. Jeg lærte disse av Bill Adam da jeg arbeidet meg tilbake på trompet etter en munn rekonstruksjon. En slik øvelse er å fjerne stemmebøylen og plassere munnstykket i munnrøret. Start med svake pusteansatser. Tonehøyden er ess natura. Gjør klangen mer vibrerende for hver ny tone og blås embouchuren på plass. Slapp av, pust dypt og fokuser ansiktet. Husk å la alt være helt åpent og bare blås i vei.

En kommentar man ofte hører fra utøvere som har byttet til GR munnstykker er at de må lære seg å holde litt tilbake og ikke spille så hardt. Dette er en meget effektive design, som vil gi deg en stor, full klang hvis du lærer deg å arbeide med det, og ikke slåss mot det.

Hvordan begynte det hele?
Hva er bakgrunnen din som musiker og i produksjonsindustrien?
Jeg tok avsluttende eksamener ved University of Wisconsin-Oshkosh med en Bachelor of Music Education grad i trompet. Mens jeg var der studerte jeg med Allan Butcher, en tidligere elev av Vincent Cichowicz og Bill Adam. Mr. Butcher var en meget god musiker og lærer; hans undervisning er ansvarlig for mitt klangkonsept. Han er i 70 årene og er fortsatt aktiv som utøver og underviser. I sommerferien studerte jeg med Dennis Najoom, assosiert førstetrompeter ved Milwaukee Symphony Orchestra. Hans musikkstil og undervisning hjalp meg til å bli en mye bedre musiker.

Etter college reiste jeg på veien, og bakket opp kjente artister, og gjorde en del arbeid i studio og i tillegg litt arrangering, komponering og kopiering. Jeg arbeidet også som korpsdirigent i flere år. Jeg studerte med Renold Schilke mens jeg holdt på med noen veldig krevende show og leadspillinger i slutten av 1970-årene og tidlig på 1980-tallet. Hans konsept om å nærme seg trompetspillet på en naturlig måte, hjalp meg til å holde ut den krevende spilleplanen. Han var en fantastisk lærer, alltid vennlig og omsorgsfull mot meg Jeg var heldig som fikk den muligheten.

Så forlot jeg undervisning for å begynne i produksjonsindustrien. Jeg har vært interessert i mekaniske innretninger siden jeg var barn. Jeg fortsatte å spille trompet mens jeg lærte meg håndverket. I dag har jeg over tjue års erfaring i å bygge maskinverktøy, lage verktøy, produksjon og design.

Hva fikk deg til å designe din egen serie av trompetmunnstykker?
I 1990 hadde jeg en komplett munnrekonstruksjon. 8 tenner ble forskjøvet og jeg bar tannbøyle i flere år. Bøylene skjøv tennene bak og dyttet dem lengre inn i kjevebenet. Det at jeg matte lære meg å spille trompet helt på nytt endret min måte å tenke på. Nå kan jeg mye lettere forstå utøveres problemer. Jeg brukte min produksjonsekspertise i denne perioden av gjenoppbygging, til å studere design av trompetmunnstykker og virkningen det hadde på utøveren. Jeg utviklet er dataprogram som hjelp til å designe munnstykker.

Hvordan utviklet du disse design programmene?
Hvordan bruker du programmet for å designe et munnstykke?
I mange år analyserte jeg munnstykker og studerte mønster på god design. Gjennom min forskning ble jeg kjent med Charles A. Macaluso, forfatter til The Trumpet: Construction og Performance. Herr Macaluso er trompeter og pensjonert mekanisk ingeniør. Vi arbeidet fram og tilbake i mange måneder med å identifisere designelementene som definerer et munnstykke. Vårt teamarbeid identifiserte en liste av munnstykkeparameter som vi integrerte inn i vårt datamaskin designprogram. Den vanskelige delen lå allikevel foran oss: å gjøre matematikken om til messing.

Parameterne definerer munnstykket matematisk og åpner for kommunikasjon mellom musikeren og munnstykkemakeren. Jeg kan digitalisere et munnstykke får å få fram tallene jeg behøver til å mate inn i datamaskinen. Jeg kan så justere parameterne for å oppnå den ønskede følelse, klang og blåsemotstand. Jeg har spesielle parameter som jeg manipulerer i mitt designprogram for å oppnå spesielle resultat. Jeg er den eneste personen med komplett forståelse og kunnskap til å gjøre disse manipulasjonene. Når jeg fullfører et munnstykkedesign, har jeg ei liste av figurer som jeg overfører fra datamaskinen til CNC-dreibenken. Dette betyr ekstrem nøyaktighet og konsistens.

Kan du gi oss e eksempel på et munnstykkeparameter?
Se for eksempel på alfavinkelen på innsiden av rimen. Alfavinkelen er et parameter som definerer arealet hvor kjøtt og metall møtes, så det er veldig viktig. Alfavinkelen kontrollerer sammen med andre rimparameter hvor mye leppe som kommer inn i koppen. En lav alfavinkel vil ha mer koppvolum og la det komme mye leppe inn i koppen. En høy alfavinkel kutter ned på koppvolumet og peker mer innover . Det kan hjelpe en utøver til å holde leppene mer sammen og ofte resultere i en mer direkte ansats. Hvis det er for høyt kan det imidlertid medføre at det kutter og bunner ut.

Hvert munnstykke har en alfavinkel og alle de andre parameterne. GR Technologies er det eneste selskap som definerer og manipulerer disse parameterne med bruk av et data designprogram, derfor begrepet Compu-Balanced munnstykke. De spesielle formlene er informasjon som vi eier og unik for GR Technologies. Når jeg har et sett av parameter for et munnstykke kan jeg utføre mange forskjellig beregninger for å forutsi hvordan en design vil føles eller høres ut.

Hva slags beregninger foretar du?
Hvordan påvirker disse beregningene munnstykkets ytelse?
Jeg kan for eksempel kalkulere blåsemotstanden til et munnstykke. Blåsemotstanden til et munnstykke er i hovedsak en funksjon avdiameter og lengden av halsen, sylindrisk boring og backboringen (back bore). Dette tallet er målt i hode hastighet (velocity of head). Jeg bruker det når jeg analyserer munnstykker. Størrelsen på boringen alene gir meg ikke nok informasjon til å bestemme nøyaktig hvordan det vil føles å spille. Jeg kan endre ethvert aspekt av munnstykke designen og la blåsemotstanden være den samme, eller øke eller minke den, alt etter hva man ønsker. Jeg kan også beregne volumet til koppen, boringen eller backboringen. Det totale koppvolumet forteller deg mer en utrykket for dybden. Her er en analogi: en innsjø som barer er 4 fot dyp men mange kilometer bred vil ha et større volum en innsjø som er 10 fot dyp men bare 100 meter bred. Vi behøver alle tallene, ikke bare dybden eller bredden.

Data designprogrammet virker i samsvar med prinsippet for strømningsdynamikk, som styrer luftens retning. Av spesiell viktighet er overganger hvor en radius møter en annen. Vi kan beregne verdien av skråningen ved hvert knutepunkt for å forsikre oss om at det ikke er noen diskontinuitet. En diskontinuitet er som en fartsdump, den vil forstyrre luftstrømmen. Når vi eliminerer disse ”fartsdumpene”, vil vi få et munnstykke som kan blåses veldig jevnt fra topp til bunn. Det vil “slotte” veldig bra, klangen vil ha en kjerne full av overtoner, som vil spille veldig effektivt, artikulasjonen vil være klar, og det vil hjelpe utøveren til å spille mer korrekt.

Hva med størrelsen på hals og dens effekt på motstanden?
Hva hender når man driller ut et munnstykke?
Når du forstørrer boringen til et munnstykke gjør du halsen lengre. Lengden av halsen er faktisk mer signifikant enn diameteren. Endring av lengden vil påvirke sentrering av tonen og intonasjonen. Ved å drille ut halsen vil du også ødelegge konusvinkelen i inngangen og utgangen av halsen. En annen måte å minske motstanden på er å øke backboringens lengde og la den sylindriske boringen være den samme. Dette krever kostbare brotsjer og vil gjøre boringen kortere. Lang boring “slotter” bedre, kortere boring er mer fleksibel. Hva er du villig til ofre for å oppnå noe annet? Når du endrer et aspekt av munnstykket må ta med i beregningen heledesignen. Mine munnstykker er designet som en komplett enhet; fra rim til backboringen, hvert parameter påvirker designen av munnstykket som et hele. Hvis du driller ut et GR munnstykke vil du ødelegge den finstemte balansen i designen.

Hva slags utstyr buker du for å lage GR munnstykkene?
Jeg eier og bruker alle de ting en verktøymaker, måleinstrumentmaker, og maskinverktøymaker/reparatør har, inkludert justeringsutstyr, indikatorer, mikrometer, strekkmålere, og fastspenningsapparat. Mange av verktøyene har jeg designet og bygget sjøl. Jeg har et komplett maskinverksted med flere CNC dreibenker, CNC valse, overflate sliper, CNC gravør, automatisert pusseutstyr, ultrasonisk renseutstyr, og siste nytt i inspeksjonsutstyr. Jeg bruker flere DAK-DAP programmer til å designe og kommunisere med CNC utstyret.

Kan du lage en eksakt kopi av et eksisterende munnstykke?
Jeg kan, men jeg vil ikke. Det er mange håndverkere som spesialiserer seg innen for dette området, så jeg behøver ikke. Det er problemer som kommer tilsyne når man forsøker å kopiere et munnstykke, som dårlig maskin håndverk og manglende produksjonsdata. Å lage en eksakt kopi tar masse tid og koster mange penger. De fleste gamle munnstykker er ikke effektive. Jeg er kun interessert i å forbedre munnstykkedesign.

Hvilke munnstykketyper er det du tilbyr?
GR Compu-Balanced munnstykkeserien er standardserien av mine munnstykker. Jeg tilbyr S, MS, M, MX, L, LX, MC og andre. Disse er designet for å brukes med en Bb trompet for å passe til all utøvere fra studenter til profesjonelle. S har et lite koppvolum med en ganske høy alfa vinkel. Alfa vinkelen blir mindre og andre parameter endres når man går til større koppvolum. Dette tillater en utøver å finne det riktige koppvolum og rim følelse for sin embouchure.

Jeg holder også på å utvikle en signatur serie av munnstykker, designet for topp profesjonelle musikere. Den første signatur modellen ble laget for Chase Sanborn. Chase har veldig forskjellige spillekrav som lead, jazz og en stor variasjon av studiospilling. Vårt mål var å designe et munnstykke som tilfredstilte alle diss situasjonene. Vi fikk til dette ved å lage to forskjellige kopper, 66 og 66S. Vi beholdt samme rim parameter og alfa vinkel for hver kopp. 66S har et mindre kopp volum men har samme blåsemotstand som 66. De har forskjellige spillekarakteristikker men føles veldig like å blåse på, så det er enkelt å bytte mellom dem etter som musikken krever. De er et matchende par. 66 er tilnærmet bredden til en Bach 3 rim. CS signaturmodellen er også tilgjengelig i en 65 rim, nærmere en Bach 7. Det finnes et tilsvarende flygelhornmunnstykke for hver rim diameter.

Andre signaturmodeller er også under utvikling, og jeg arbeider også med GR Symphonic munnstykkeserien.

Kommer du til å lage munnstykker for andre messinginstrument?
Mitt program virker for alle messinginstrument og jeg har laget munnstykker for andre horn. Akkurat nå er trompet min første prioritet jeg vil være fokusert på det til jeg har nådd et logisk punkt får å gå videre. Faktisk er trompet som å gjøre fem eller seks forskjellige instrumenter. Du har Bb, C, Eb-D, F-G, A-Bb pikkolo, flygelhorn, og rotasjonshorn. Jeg foretrekker å designe forskjellige munnstykker for de forskjellig stemte horn; forskjellen er vanligvis i backbore.

Hvem andre er involvert i GR Technologies?
Vi er et lite firma og arbeidet er veldig tidkrevende. Jeg er i verkstedet 18 timer hver dag, syv dager i uka for å holde tritt med etterspørselen. Jeg gjør all design, setter opp maskinene, verktøyene, og inspeksjoner selv. Kvalitetskontroll er ekstremt viktig. Jeg inspiserer hvert munnstykke for hånd og vil ikke la noe gå ut av døra uten at det tilfredstiller mine strenge standarder. Min salg- og markedsføringsleder Brian Scriver gjør en flott jobb på sine områder. Kona mi, Lorraine, hjelper til i prosessen og sender ut ordren og står for bokføringen. Herr Macaluso er alltid der for å gi meg råd om forretningsdrift. Min far, Bob Radtke, har en solid bakgrunn i kostnadsberegning og hjelper meg å få struktur innen det området. Chase Sanborn har hjulpet meg med kontakt med proffer og amatører rundt omkring i verden.

Hva er dine mål?
Min førsteprioritet er å utdanne den messingspillende verden og å gi dem det de trenger i et munnstykke. Det kan være vanskelig å uttrykke i ord hva du føler (eller ikke føler) når du spiller. Settet med parameter har hjulpet meg til å bryte igjennom denne kommunikasjonsbarrieren. Jeg har førstehånds kjennskap til frustrasjonen med messingspilling, og jeg ønsker å bruke det jeg har lært til å hjelpe andre.

Kontaktinformasjon:

GR Munnstykke Technologies
P.O. Box 96
Dousman, Wisconsin 53118-0096
U.S.A.

(705) 715-7060


om dette intervju