Dette intervjuet ble foretatt via epost i perioden januar / februar 2001.
Chase Sanborn og Ole J. Utnes laget spørsmålene, Chase redigerte det hele og Ole J. oversatte det til norsk.