? Fra Redaksjonen

Den usedvanlig varme og fine sommeren er over, øvesesongen er forlengst startet, og det er på høy tid å få ut neste nummer av SCHALLSTYKKET. Som vi tidligere har skrevet, er det en stadig økende mengde informasjon og nyheter å hente fra nettet. Selv om de færreste av våre lesere er skikkelig "on-line", er det stadig flere som har begynt å famle seg fram i denne merkelig informasjonskanalen. Fra forumets hjemmeside melder det seg stadig nye medlemmer via den automatiske tjenesten vi der tilbyr.

Spesielt gledelig er det at to av våre medlemmer, Rune Aleksandersen og Ole J. Utnes, begge er dataspesialister, har påtatt seg å legge ut stoff på Forumets netthjemmeside. Det vil derfor stadig dukke opp mer informasjon der, også stoff som kommer i dette bladet. Internett er en informasjonskilde som blir viktigere og viktigere, også for trompetister.

 For de som tar nettfeberen med ro og ikke har kastet seg ut i det med hud og hår kan vi forsikre at vi stadig vil utgi SCHALLSTYKKET. Det er sikkert mange med undertegnede som foretrekker å bla i og lese fra papir. Ikke desto mindre satser vi altså på flere informasjons"hester".

En av de store begivenhetene i trompetverden i sommer var utvilsomt ITG-konferansen i Gøteborg. Schallstykkets redaktør var der, og i dette nummeret gir vi noen smakebiter derfra. Antall norske deltakere var relativt beskjedent, kanskje ikke så rart, siden dette foregikk midt i tjukkeste sommerferien. Skjønt, folketallet tatt i betraktning var vi vel kanskje rimelig godt representert. For de som var der var det mye valuta for pengene!

Forumets styre arbeider nå for å få til vårt etter hvert tradisjonelle seminar rundt månedsskiftet januar / februar. Vårt mål denne gangen er å få en seminarholder som også har minst ett bein i jazzverden. Det er et faktum at veldig mange av NTFs medlemmer har et forhold til jazz på forskjellig nivå og innen varierte stilarter. Vi håper derfor at dette behovet kan imøtekommes denne gangen.