Fundamental Flexibility Studies
 
Matt Graves bor i New York og virker som trompetist og lærer 
der . Han studerte med Claude Gordon og er en av få som fullførte Claude Gordon's Certified Trumpet Teacher's Course. 
Matt har nylig publisert boka "Fundamental Flexibility Studies".

Vi hadde en kort "cyber-samtale" med Matt:

Matt, hvorfor laget du denne boka? Det finnes jo allerede mange fleksibilitetsbøker på markedet (Smith, Staigers, Irons, Colin etc.)
Jeg fikk en sterk interesse for trompetpedagogikk mens jeg studerte med Claude. Claude's tillnærming var å benytte de kjente bøkene som har bestått testen i ettertida, slik de du nevner her har gjort. Da jeg fikk egne elever, ble jeg klar over hvor avanserte de fleste av rutinene Claude ga meg hadde vært og jeg begynte å lete etter materiale for nybegynnere og viderekommende. Det finnes mange gode all round bøker for nybegynnere og viderekommende, men jeg fant ut at de ikke tok opp fleksibilitet på en systematisk og gradvis måte. Jeg startet med å skrive ut øvelser for elevene mine og med tiden fant jeg ut at disse øvelsene kunne fylle et tomrom i litteraturen. Smith, Staigers med flere er et utmerket materiale for viderekommende og langtkommende, men kan bli for mye for nybegynneren og for de på mellomtrinnet. Jeg fullførte faktisk mitt førte håndskrevne utkast i 1986. Det er kun for få år siden, etter at jeg hadde skaffet meg en datamaskin, at jeg begynte å overføre materialet til en harddisk.

Hva er etter din mening nyttig med fleksibilitetsøvelser?
Fleksibilitetsøvelser er meget viktige. De gjør at utøveren glemmer fingrene ei stund mens han konsentrerer seg om pust, tungeplassering, tungehøyde og pustekontrol. Det nyttigste ved å praktisere disse øvelsene er å utvikle presisjonen på tungas plassering (tungehøyden) og kontrollere pusteteknikken bedre. Dette er de grunnleggende elementene for en som spiller et messinginstrument og nytten man oppnår her vil gi positive effekter på alle andre områder av spillingen.

Kan du si litt om hvordan du har arrangert øvelsene i boka?
Tanken min med å lage denne boka var at det er to sentrale bevegelser i denne type øvelse, stigende og nedadgående bevegelser. Hver av de 21 studiegruppene er satt sammen av fire øvelser som tilsammen utgjør 84 øvelser. Den første og tredje øvelsen i hver gruppe har et nedadgående mønster. Den andre og fjerde øvelsen har et stigende mønster. Etter hvert som du går fram gjennom boka, blir øvelsene gradvis større i omfang og fraselengde. Hver etterfølgende studie inkluderer de foregående og bidrar dermed til en kontinuitet og forenkling i utvikling av embouchuren fra det lave til det høy register.

Boka er inndelt i en måntlig og ukentlig plan, en for nybegynnereren og en for den viderekommende eleven. Har du testet dette på dine egne elever?
Ja. Faktisk er begge timeplanene bak i boka ukentlige. Jeg anbefaler at eleven bruker minst to uker på hver øvelse før han går videre. Dette har fungert fint for mine elever. I det tilfelle at eleven behøver mer tid bør han for all del bruke det. Jeg mente at rutinene skulle representere det minimum av tid som behøves. Dersom du forøvrig følger mine forslag til nybegynnerens rutiner vil det gi tre og et halvt år av stabil daglig utvikling!

Hvis en person som ikke har noen lærer får tak i boka, hva bør han gjøre for å få mest mulig utbytte av den?
Vedkommende bør lese teksten nøye og følge mine studieanvisninger. Han bør absolutt bestemme seg for å holde seg til en fast rutine. Jeg hadde slike personer i tankene da jeg inkluderte øvelsesplanene bak i boka. Alle som kjøper boka kan fritt kontakte meg. Jeg vil ta med en oversikt over spørsmål og svar bak i boka i en senere utgave. Jeg ser fram til å høre fra alle.

Hvilke andre bøker eller materiale vil du anbefale for en slik person?
For nybegynnere - "Physical Approach to Elementary Brass Playing" av Claude Gordon. I tillegg til det bør alle selvfølgelig eie Arban og St. Jacome's bøker. Kombiner øvelser fra forskjellige bøker som en rutine til systematisk å utvikle alle sider av spilleteknikken. Øvelser fra forskjellige områder av teknikken som fleksibilitet, tungeøvelser, skala, rekkevidde etc. er nødvendig, men utøvere behøver i tillegg å utvikle en annen side av sine daglige øvelser ved å spille etyder. Sigmund Hering's serie er utmerket med sin gradvise progresjon av stoffet. Herbert L. Clarke's bok, "Elementary Studies" blir, tror jeg, ofte oversett.

Planlegger du å lage flere bøker i framtiden?
Jeg kommer til å transponere "Fundamental Flexibility Studies" til bassnøkkel for trombone og bariton - og kanskje også lage en utgave for waldhorn. Jeg har også lyst til å skrive ei bok for nybegynnere og forsøke å lage en litt ny vri på den.

Til slutt, hvordan får man tak i boka?
Aller først, la meg takke for at du laget dette intervjuet med meg. Send en sjekk eller pengeordre på 20 amerikanske dollar (kunder fra Europa legger til et tillegg på 3 dollar for oversjøisk luftpost) sammen med din fullstendige addresse til:

Matt Graves
8663 17th Ave
Brooklyn, NY  11214
USA
epost....: matthewjgraves@gmail.com
webside: mattgraves.netfirms.com/

O.J. 1998