Ventiler som "lugger"

Intervju med Nanette Kappus - BiNaK valve oil

Ved Olaf B. Brattegaard


BiNaK oil
Nanette Kappus

Nanette Kappus, jeg antar at få i Norge har hørt om deg. Kunne du fortelle litt om deg selv? Du bruker tittelen "Tribologist". Kan du forklare hva som menes med det?
Du har rett, få har hørt om meg; spesielt i Europa. Mine BiNaK oljer har vært på markedet siden 1995, men annonsering i tidskrift og deltakelse på musikkrelaterte utstillinger er ikke bare dyrt, men tar mye tid. Som svar på ditt spørsmål om meg selv; I starten gikk jeg på en musikkskole, men fant ut at undervisning og musikkutøvelse ikke var hva jeg ønsket å drive med. Etter at jeg
sammen med min mann Bill hadde startet egen familie, bestemte jeg meg for å lære noe helt annet. Jeg hadde alltid vært interessert i tekniske fag og bestemte meg for å spsialisere meg innen et lite kjent felt som heter tribologi. Det er en kryssning mellom mekanikk og kjemi og med spesialisering innen væskedynamikk. Læren om væskers bevegelser omfatter feltet smøring og hvordan smøring påvirker bevegelige deler. I mitt arbeide for eksempel, er det mange aspekter ved smøring som berøres som strømforbruk, dødtid, varme, slitasje, friksjon, forurensning, sikkerhetsmomenter som utslipp, eksplosjonsfare og forurensning .

Dette intervjuet er egentlig om ventiler som lugger. Hvordan forklarer du dette problemet? Er det noe som kan forekomme på hvert  horn eller er det noe som skyldes masseproduksjon og teknologien ved å produsere meget trange ventiler (Yamalloy forbannelsen)? Eller tror du det kan ha andre gunner?
Trege ventiler kan skyldes mange ting. Noen av disse kan være en stor overraskelse for utøveren. Det kan forekomme på alle horn, av alle metalttyper og med enhver "metall til metall" toleransefaktor. Masseproduksjon av et instrument kan være et problem, siden ingen instrumenter vil bli produsert likt på grunn av inkonsistenser i metallene. Også temperaturforskjeller under produksjonen og ganske enkelt, menneskelige feil i produksjonsfasen kan forårsake inkonsistens. Trange ventiler øker muligheten for låsing (treghet), det gjør også belegg som mange produsenter bruker på ventiler og overflaten i ventilhus. Forskjellige oljer forårsaker noenganger egne problemer ved at de kan reagere med belegget eller metalloverflatene. Mange oljer kan være meget giftige og vil reagere på spytt. Hva mange som spiller ikke er klar over, er aspektet med medisiner som inntas. Enkelte kreftmedisiner vil reagere fiendtlig på metallet i et instrument, fordi medisinen forandrer PH-faktoren (surhetsgraden) i spyttet. Hvordan en utøver manipulerer ventilene kan være en viktig faktor. Å trykke ned på skrå mot ventilene vil påvirke hvordan ventilene fungerer.

Hvorfor laget du BiNak?
Jeg laget BiNaK 495 først. Det tok flere år med forskning, utvikling og testing før den ble lansert. Det er to grunner til at jeg laget den. For det første var min far dirigent og korpsleder i 35 år og høyt respektert av sine kolleger. Jeg hadde alltid følt litt skyld for at jeg ikke hadde forblitt i et musikkrelatert felt, så da han [min far] fikk diagnosen kreft, bestemte jeg meg for å gjøre noe spesielt for ham. Det var min måte å slutte ringen på ved å bruke mine kunnskaper om smøring og innlemme det i et musikkrelatert felt. Det var et forfinet aspekt av mitt arbeide, men tilgjengelig, som man kan se av BiNaK oljens popularitet i dag. Jeg bruker en del av inntektene til å gi et stipendium hvert år til en student som  jakter på en karriere innen musikk, eller i et musikkrelatert felt. Det heter Walter J. Downey Music Scholarship Fund. Den andre grunnen til min forskning skyldes min eldste sønn Brandon's astma. Den ble radikalt forverret da han begynte å spille trompet i fjerde klasse og etter måneder med å prøve å forstå hvorfor, innså jeg at det var ventiloljen han brukte. Jeg testet den oljen, og alle andre  musikkinstrumentoljer jeg kunne finne, for å se på den kjemiske sammensetningen av dem. Jeg bestemte meg for å finne opp en "holistisk" olje. En olje som ikke bare ville smøre, men som ikke ville være skadelig for det følsomme lungevevet eller andre aspekter ved pustingen. Etter lang tid og forskning, bestemte jeg meg for en basisolje som ble klassifisert som "ren, hvit, lett mineralolje". Den har en MSDS (Material Safety Data Sheet)
klassifisering  og er, såvidt jeg vet, den eneste holistiske oljen på markedet. Resten av utforming er min egen proprietære blanding som er innlemmet i basisoljen under spesielle forhold.

Kan BiNaK oljene løse forskjellige problem? Hvordan?
Ja det løser bestemte problem. En av de sentrale aspektene i oljen er "fordunstingsfaktoren", eller mangelen på en. Dette kan være en velsignelse eller en forbannelse! Det er en velsignelse for deg hvis du kan forandre din gamle bruksmåte til å begrense bruken av olje til en enkel dråpe eller to. Det vil vare i mange dager; kanskje uker. For instrumenter som lånes ut er det utmerket, siden du kan plassere et instrument på lager og når det hentes ut etter flere måneder, vil oljen fortsatt være der klar til å smøre. Det er en forbannelse hvis du ikke kan justere din gamle vane med å helle over olje som om det var et parafinprodukt. Brukt på denne måten vil du få for mye olje på ventilene og kan oppleve en treghet. Det er lett å fikse. Tørk ventiler og ventilhus og BRUK PRODUKTET RIKTIG!

Min olje virker som renser så vel som smører. Den må "feste seg til rent metall". Husk også at denne oljen kalles en "grensesmøring". Tynnest mulige film virker best, hvis du har trange toleranser. Baksiden av medaljen, for å si det slik, er at du kan bruke mer olje for løse, slarkede toleranser og for gamle horn, siden oljen også er "multi-tyktflytende". Hva det betyr, er at den vil virke som en pute i løse områder.

Hva mener du med formuleringen: "Du trenger så lite at dine barnebarn kan arve flaska"?
Som jeg allerede har sagt, hvis du bruker mine oljer korrekt, vil de vare veldig lenge. En dråpe av og til er alt du behøver. Men, hvis du vil bruke mer…. bruk den i klokker, våpen, dørlås, viftemotorer, etc. Det er en utmerket olje for mange andre typer bruk! En siste kommentar, det er to BiNaK oljeprodukter. BiNaK 495, den originale BiNaK oljen og nå, BiNaK PRO, som er en lettere, raskere olje for dyktige utøvere hvor hastighet er en faktor. BiNaK PRO er også bedre for strenge toleranser. Jeg tilbyr også BiNaK Tuning Slide Lubricant, som går godt sammen med BiNaK oljene. Alle disse produktene og informasjon om dem finnes på mitt nettsted.


Kontakt info:
Nanette L. Kappus, Tribologist
Power Up of Western New York
binak@rochester.rr.com

BiNaK 495 / BiNaK PRO
Musical Instrument Oil
www.binak.com

o.b.b 2003 - til norsk ved o.j.