Bell Canto for Brass - Frits Damrow

Front cover of book

Bel Canto er italiensk og betyr "vakker sang". Det er også navnet på den mest berømte av alle vokalskoler med opprinnelse tilbake i det 16. århundre. Den er fortsatt aktiv den dag i dag. Sammenhengen mellom Bel Canto teknikk og messingspill kan benyttes til å utvikle en instrumentalists ferdigheter.

Guiseppe Concone og Marco Bordogni's etyder har lenge vært populære og i bruk blant messingutøvere. Disse melodiske etydene blir ofte kalt vokaliser, siden sangeren ikke har noen tekst til melodien, men synger med en vokal lyd.

Frits Damrow er solotrompeter i The Royal Concertgebouw Orchestra i Holland. I 2003, spilte han sammen med pianist Clara Rullman inn 20 utvalgte vokaliser av Concone, Bordogni, Mathilde Marchesi og Francesco Paolo Tosti.

Ei bok med disse 20 vokaliser og en demo- / sampillCD er nå tilgjengelig fra De Haske

I forordet i boka sier Damrow:

Disse vokaliser er først og fremst ment til å utvikle en musikalsk og melodisk måte å spille på. Den menneskelige stemme bør stå som et ideal for det som messingutøveren ønsker å oppnå ved hjelp av disse sangetydene.

Å spille sammen med Frits Damrow, mens du lytter til hans vakre klang og hans fraseringer, vil utvikle deg til en bedre utøver. Grunnideen vil være å lytte nøye til Damrow og så spille med på neste spor med bare piano. Gjør du det vil du også få god hvile mellom hver vokalise. Bruk også sangstemmen når du lytter til Damrow  - syng med - ta så opp hornet og spill med samme "sangfølelse"!

Damrow bruker en Bb trompet i innspillingen. All instrumenter i Bb kan spille sammen med CD'en, og bruke notene i boka. Andre (i C, F, Eb etc.) må transponere.

Fra utgiver kan også ei bok med piano akkompagnementet leveres.

Anbefales !

o.j. 2004