FLEXUS - Trumpet calisthenics for the modern improvisor

Laurie Frink

Intervju med Laurie Frink (og John McNeil NB!)


Du har kalt boka "FLEXUS" - hvorfor det navnet?
Andrew Green, som laget designen til boka, fant på det navnet. Mange av øvelsene sikter mot å forbedre fleksibilitet og Flexus  var derfor en passende tittel.

Den andre delen av tittelen er "Trumpet calisthenics for the modern improvisor". Hva er trompet calisthenic?
Calisthenic (taktmessig kroppsøving) viser til øvelser som hjelper til å forberede kroppen til å spille musikk. De er muskulære krav, ikke musikalske. Din hjerne, ditt hjerte og din sjel spiller musikk. Musklene i kroppen din får instrumentet til å fungere. Calisthenic behandler disse muskulære krav.

Hvordan starte dette bokprosjektet?
Den opprinnelige ideen til denne boka oppstod for 20 år siden. John og jeg hadde ofte diskutert mangelen på øvelser som hjelper for de fysiske krav som en improviserende musiker møter.

I introduksjonen sier du: "FLEXUS er en syntese av undervisningsteknikkene til Laurie Frink, John McNeil og Carmine Caruso ".  Kan du si litt mer om det?
John og jeg har begge, i over 30 år, vært lærere/utøvere og vi studerte med Carmine Caruso. Caruso ba oss hjelpe til med å utvikle og bringe videre hans ideer og vi har begge forsøkt å gjøre det i vår undervisning.

Caruso var din lærer. Hva var det med ham, en saksofonist som underviste messing?
Caruso var mesterlæreren -- det betydde ikke noe HVILKET instrument han spilte!

For en tid siden så jeg en person som spurte om dette: "Har noen forsøkt de fancy lip bends i Frink/O'Neil FLEXUS? Jeg kan ikke komme i nærheten av det omfang hun har på bends, jeg kan gjøre store sekund men llten ters er utenfor min rekekvidde." Hva kan du si til han?
Det er ikke uvanlig å praktisere en øvelse i flere måneder før man fritt og lett klarer å utføre den. Han bør fortsette å utvikle kontroll på stor sekund - og sette ned tempo - tersen vil komme når han er klar for det. Øvelsene i Flexus er dyktighetsbyggere, ikke musikk. Fordelen ved å utsette kroppen for fysiske krav av type calisthenic er at det vil sige inn i ditt spill. Hvor godt du spiller en øvelse er irrelevant

Det følger med en demo CD, hvor du, Laurie, spiller noen av øvelsene, og John McNeil og du snakker på noen spor som kalles "diskusjon". Noen tips om hvordan man kan bruke denne CD på en god måte?
CDen er ment som en klargjøring av konseptene gjennom eksempler og diskusjon. Hvis noe er uklart om hvordan en øvelse bør praktiseres, er svaret antakelig på CDen

Hvordan kan man få tak i denne bok/CD?
omintone.com/flexus

NB!:
Laurie Frink: Jeg besvarte alle spørsmål og John var enig i mine svar og hadde ikke noe å legge til..


Om forfatterne

Laurie Frink
Laurie Frink har vært frilansetrompeter i New York City siden det tidlige 1970 tallet. I tillegg til et omfattende arbeid med innspillinger, har hun spilt trompt med Benny Goodman, Gerry Mulligan, Mel Lewis, Maria Schneider, Andrew Hill, Dave Liebman og Kenny Wheeler. Hun er medlem av fakultetene ved New York University The New School og Manhattan School of Music.

John McNeil
John McNeil er en jazztrompeter som bor i Brooklyn, New York. Han har spilt med Horace Silver, Gerry Mulligan, The Thad Jones/Mel Lewis Orchestra og mange andre. John har ledet sin egen grupoe siden sent 1970 tall og har spilt inn mange kritikerroste CDer. Han er også en aktiv arrangør/produsent på New York's jazzscene.


o.j. 2004