Oppvarmingsøvelse


Denne oppvarming er basert på 3 forskjellige rutiner. Skalaen fra Vincent Cichowicz, "bøyingen" (bending) fra James Stamp og pedal-fingergrepet fra Harold Branch.
Kommentar: Spill legato. Bøy første note ned ved hjelp av leppene (samme grep, 0 på tonen H). Fra tonen A til pedal-tonen F bruk samme grep (1-2). Bruk en slags glissando fra A til F i begynnelsen for å beholde samme embouchure på pedaltonen. Spill denne siste tonen sterkest. Bruk opp all lufta.
Forsøk også å "låse" hver tone i senteret tonens "harmoniske" punkt.

Fortsett skalaen opp til f2, ved å legge til en tone av gangen:

Start deretter fra g1 (også her med å bøye ned til semitonen fiss). Når du når høy C (c3), start fra c2.

Midi-fil av hele øvelsen, eller en ZIP'et versjon til nedlasting.
Hvis du importere denne midi-fil inn i NoteWorthy Composer, kan du skrive ut på papir.O.J. 1996