Leksjoner med Jerome Callet.


(Callet gjennomgår viktige punkter fra boka Trumpet Secrets)

Jerome Callet

Jerome Callet er embouchurespesialist og var også designer og produsent av trompeter i mange år. I en alder av 73 år, har solgt rettighetene til trompetene sine og konsentrerer seg bare om å undervise og holde seminar.

Han begynte å spille trompet  tretten år gammel. Selv om han studerte med flere berømte trompetlærere og gikk helt opp i arbeidet med å mestre instrumentet, kunne han tretti år gammel fortsatt ikke spille en høy C.

I 1957, etter mange års kamp, begynte han et studium av de fysiske elementer som er nødvendige for å utvikle en "supersterk” embouchure. Førti år gammel, etter mange forsøk og mange feiltrinn, hadde Jerome utviklet sin nye embouchure. Han publiserte sine funn i 1972 i ei bok kalt Trumpet Yoga.  I 1987, laget han en video og ei bok kalt Superchops.

Sammen med barokktrompeter, Robert Civiletti, publiserte han ei tredje bok høsten 2002.  I denne siste boka, Trumpet Secrets, har Jerome utviklet hva han nå kaller ”Tongue-Controlled-Embouchure” (TCE).  I forordet, sier han:

Hensikten med denne boka er å gi innsikt i en metode som kan overkomme alle de fysiske hinder ved spill på trompet og på alle andre messinginstrument. Mange av mine ideer er ikke nye og har blitt brukt av de fremste utøvere i mer enn tre hundre år.

For mer om Callet, se intervju med han i forrige nummer av Schallstykket, Nr. 3 - 2003.

Århus mars 2004

Lørdag 13. mars dro fire medlemmer av Norsk Trompetforum til Århus i Danmark for å møte Callet.

Siden NTF ikke hadde sitt vanlige vinter-/ vårseminar i år, var det en fin anledning til allikevel å møtes og i tillegg få med seg litt kunnskap, inspirasjon, med mer.

Anledningen til at Callet var i Danmark, var en invitasjon fra Dansk Musikkunion (DMU) til å holde seminar i København og Århus. Noen av oss forsøkte først å komme med på et av disse seminarene, men DMU ville bare akseptere profesjonelle utøvere. Det hele ble da lite aktuelt for oss, og vi greide isteden å få til en direkte avtale med Callet om privattimer i  Århus.

Spit-buzz

Det første Callet ville ha oss til å gjøre, var det han kaller ”spit-buzz”. I boka hans, Trumpet Secrets er det beskrevet slik:

To ”spit-buzz”, imagine spitting a hair off the top of the tongue but the hair never leaves the tongue.

Deretter skulle vi overføre dette til instrumentet. Ingen av oss klarte det noe særlig bra. Noen hadde for lite åpning mellom tennene, andre spyttet ikke nok, men ”hoo’et” bare luft gjennom hornet. Eller det var for mye vanlig summelyd og for lite spytting og dermed for lite kompresjon. Callet legger stor vekt på ”spit-buzz”. Det er på en måte døråpneren til TCE.

Problemet med tekstlige beskrivelser av en slik teknikk, er at det ikke følger med noe lyd eller visuell informasjon. Vi hørte jo klart at ingen av oss fikk til den måten Callet selv gjorde det på. Noen av oss har også hatt boka og forsøkt på egen hånd, men uten å få det til. Dette er klart en svakhet som gjør at boka alene ikke vil være nok til å forstå hvordan TCE fungerer. 

Einsetzen


(Callet spiller dobbel pedal C med Einsetzen)

Callet viste oss deretter hvordan han startet med dobbel pedal C og spilte opp til dobbel høy C og tilbake igjen (5 oktaver). Når han setter an pedaltonen, bruker han samme metode som dybdehornistene brukte i gamle dager, såkalt Einsetzen. Han setter rimen mot en utrullet underleppe og lar mesteparten av munnstykket dekke overleppa. Leppene formes framover og føles tykke i hele registeret (dobbel pedal – dobbel høy C). Når han kommer opp til det normale registeret er fordelingen av munnstykket mer 50 / 50. Men, leppene rulles ikke inn og overleppa beholder en litt utrullet form. Når man setter an en tostrøken C i systemet for eksempel, skulle man bruke det som ble kalt Ansetzen. Rimen settes mot overleppa og skyves lett oppover slik at overleppa dras litt opp og forblir utrullet. Dermed blir den røde, mykere delen av overleppa mer med i vibrasjonen og skaper bedre fokus for tonen. Ved at tunga skyves framover mellom leppene (i det høye registeret) skapes det en kraftig  kompresjon når lufta presses gjennom. Tunga er da bred og tykk i fronten mot innsidene av leppene. For at det skal fungere godt må avstanden mellom tennene alltid være god. I Trumpet Secret er det beskrevet med en avstand på fra 12 til 16 millimeter.


(Callet spiller dobbel høy C)

Bruk av lufta

Jo høyere opp i registeret man spiller jo mindre luft! trenger man. Derimot behøver man sterkere kompresjon. Det er dette den aktive tunga hjelper til med. Den både inngår i vibrasjonen og fungerer som en kile mellom leppene. Ved å ”spenne” magemusklene får man god støtte for kompresjonen. I boka hans er dette omtalt under punkt 2 av de såkalte 5 Secrets.
 
Selv blant profesjonelle er det ofte en tendens til ”overblåsing” ved at man bruker for mye luft istedenfor kompresjon. Dette går utover leppenes evne til å motstå luften og vibrere godt  med derpå følgende økt munnstykkepress.
 
Den største utfordringa med TCE er å holde nok tilbake. Hvis man blåser for hardt eller presser leppene sammen i høyden, stopper tonen brått. Derfor bør man jobbe seg metodisk oppover og hele tiden sørge for at det er god åpning mellom tennene.

Flat hake


(Callet hjelper Olaf med unngå at haka skyves ned)

W46

Den spilleteknikken som Callet har kommet fram til favoriserer ikke store munnstykker. På sine mange reiser rundt i verden sjekker han alle de munnstykker han kommer over. Det første han gjøre er rett og slett å føle med fingeren ned i koppen. Hvis han finner noe som kjennes interessant ut, sjekker han det mer. For en tid siden kom han over et munnstykke fra Weril, W46. Det er ifølge Callet veldig godt ”balansert” og han hadde derfor begynt å bruke det isteden for sine egne munnstykker.

Design og bygging av trompeter

Etter leksjonen lørdag, spiste vi middag sammen med Callet og hans kone. Praten gikk om mye forskjellig. Et tema som var spesielt populært var det med design og bygging av trompeter. Callet designet som nevnt i mange år sine egne trompeter, og var enig i at det for tiden bygges og/eller masseproduseres altfor mange dårlige instrumenter. Det er faktisk lettere og billigere å finne gode instrumenter på bruktmarkedet. Selv spilte Callet på en 70 år gammel Olds Super.

Gjenoppdagelse av en glemt teknikk.

Før Callet reiste til Danmark fikk han en e-post med sitat fra et brev Herbert L. Clarke skrev til Fred Elias i 1940. I dette brev forteller Clarke at han benyttet tunga slik det beskrives i TCE. Det skjedde mens Clarke var aktiv som solist med Sousa’s band, og han forteller at han brukte det når han var sliten men allikevel måtte spille soloer. Clarke kaller det et ”stunt”, og det er nok derfor han ikke har beskrevet det i sine bøker. Clarke sier blant annet:

I have often reached two octaves above "G" in the top space of the scale...Sometimes higher. This takes no strength, power nor strain.  It is so simple that one is astounded at the results.

Callet var begeistret over å få vite dette og fortalte at han selv også hadde funnet flere bekreftelser på at slik bruk av tunga har vært praktisert tidligere. Jules Levy brukte det også, og beskrev det i sin bok fra 1895. Det er også derfor Callet ser på sitt eget bidrag som en gjenoppdagelse av en gammel teknikk.


o.j. 2004  - Takk til Erik Bonde og Torben Bonde for hjelp med å skaffe lokale i Århus!