The Regent's Bugle

CD cover

Intervju med Crispian Steele-Perkins

Sommeren 2004, besøkte jeg instrumentsamlingen Bate Collection i Oxford. Der fant jeg den nyeste innspillingen til Crispian Steele-Perkins, The Regent's Bugle. Andre utøvere som er med er, Ian Partridge, tenor, Leslie Pearson, piano og David Woodcock, fiolin. Crispian Steele-Perkins er kjent som en virtuos trompesolist med spesiell interesse for å restaurere, spille og gjøre innspillinger på antikke instrumenter av trompetfamilien.

The Regent's Bugle presenterer fire av de tidligste typer mekaniserte trompeter. Her er det musikk enten spesielt skrevet for dem, eller arrangert for å vise de nye mulighetene til å spille lett og uttryktsfullt.

CDen er inndelt i fire, A The English slide trumpet, B The Keyed Trumpet, C The Two Valved Trumpet og D The Cornopean. Vi valgte å dele intervjuet inn i disse fire delene:

A. The Regent's Bugle (Short Model Slide-Trumpet)
slide trumpet

Tittelen på CDen, The Regent's Bugle, er også navnet på denne trompeten. Fortell litt om dette instrumentet!

De ble ikke laget i stort antall, men har dobbel bøyle i motsetning til enkel bøyle og har fordelen av et lengre konisk schallstykke, og dermed litt bedre intonasjon i grunnharmoniene. Min er en ombygget "kavaleri" eller "tjeneste" trompet av J. Astor, London datert 1798. Supplering av en sleide er gjort langt senere. Munnstykket er alltid mer traktformet enn en konvensjonell trompet, noe som skaper en mindre skingrende tone. Jeg har sett henvisninger til bruk av en av disse av Johann Gottlob Schmidt [1775-1822], den første tyske trompeter NOENSINNE [så langt jeg kan fastslå] som fikk ansettelse  i London [ca 1801] som er overraskende når man tenker på den store tyske tradisjon og de strerke musikalske og militære forbindelse det var med Hannover. Det er interessante konklusjoner som kan utledes av dette.


Tradisjonen med å spille på denne type instrument ble holdt lenge i live i England av utøvere som Harper senior og junior.

Flere tusen engelske sleidetrompeter overlevde fra det 19. århundre [jeg har 9]. De er robust bygget og er forbedrede naturtrompeter. Den Handelske tradisjon i Engand [ hvor vi har 3 sesonger ikke 4, vår, sommer og "Messias"] sørget for at dette umoderne instrumentet hadde oppgaver, helt inn i det tidlige 20. århundre.


Jeg forstår at du er meget glad i dette instrumentet. Hva er det som gjør det så spesielt?

Den renheten i klangen som Purcell og Handel hørte på trompet er helt tatt vare på sleidetrompeten som fortsatte å bruke et stort hemisfærisk munnstykke som eliminerer den fæle skrikende støy som moderne ingeniørkunst har skjenket oss som en såkalt "nobel" tone !


På flere av sporene merket A, spiller du stykker av John T. Norton. Hvem var han?

John Norton var en superb trompeter som virket før Harper som professor ved Royal Academy of Music. Han emigrerte til USA i 1827 og var antakelig på alle måter en like fin musiker som Harper.

B. The Keyed Trumpet
keyed trumpet

Dette er trompeten som Haydn og Hummel skrev sine trompetkonserter for. Er det et originalt instrument du spiller på?

Min klaffetrompet ble laget av Robert Vanrynne rundt 1996


Hva er den største utfordingen ved å spille klaffetrompet?

Vanskeligheten er å oppnå en jevn klang mellom de "åpne" og "lukkede"
tonene. Høyden som hver klaff løftes er kritisk og det er også den nøyaktige størrelsen på hullet. Den må ikke under noen omstendigheter blåses for kraftfullt - ikke forsøk å få den til å klinge som en moderne trompet - den er vakker som den er !

Du framfører andante og rondo av Hummel som en trio, med piano og fiolin. Vet du om Weidinger, for hvem Hummel skrev konserten spilte den slik?

Allgemeine Musicalische Zeitung gir en full rapport om en konsert med Weidinger i desember 1802 hvor han blant andre ting spilte "en vakkert skrevet Trio for klaffetrompet, fiolin og pianoforte" av Hummel fra Wien. Det er min påstand at dette ble utvidet til hans konsert.

I den langsomme delen av Hummel, spor 5, spiller du noen triller som er meget spesielle. Det høres nesten litt komisk ut og denne effekten kan tyde på at Weidinger og Hummel må ha samarbeidet nært.

Andre og tredje sats har opplagt Weidinger "lenende seg over Hummel's skulder" [åpeningssatsen har mindre påfunn]. Dette er klart ut fra trillene på samme note [bølgende linjer] i de siste 2 satsene  - bare mulig på de tonene Hummel bruker.

C.
The Two Valved Trumpet
two valve trumpet

Hva kan du fortelle oss om dette instrument?.

Tidlige ventiler var bare en hurtig bøyle; men de gjorde raskt trompeten kromatisk.

Det siste sporet, nr. 21, blir spilt med dette instrumentet. Det er den kjente Ave Maria av Schubert. Thomas Harper spilte det med slik en trompet. Hvordan fant du ut det?

Det er mange godt bevarte konsertprogram og annonser som forteller oss helt eksakt hva Harper og hans kolleger spilte. Blant disse er Schubert's "Ave Maria" som spesielt promoterer hans ventiltrompet !

D. The Cornopean.  
Cornopean
 

Cornopean blir sett på som en tidlig kornett. Hva er forskjellen?

Cornopean er ikke konisk i munnstykkeenden. Den kan ta bøyler og munnstykker med stamme like stor som en naturtrompet. Kornetter er koniske og kan bare ta mindre munnstykker og sett med bøyler som også er koniske.

Du spiller på en original Cornopean. Hvordan var den å spille på?

Min fra 1839 av Kohler, London har skiveventiler (disc valves) som ikke kan slites eller
lekke, så den spiller like godt som den dagen den ble laget ! En vakker fri tone med intonasjon som kan få ENHVER moderne produsent til å skamme seg !!!

Åpningssporet er Mendelssohn's Vårsang, spilt på Cornopean. Alle de andre sporene med dette instrumentet er også med denne komponisten. Skrev han noe for Cornopean?

Nei, Mendelssohn ville ha sett på disse instrumentene som "plebeierske" tror jeg! Synd for han - men hans "Sanger uten ord" ligger veldig godt for kornett / Cornopean.

Noen avsluttende spørsmål:

Kombinasjonen menneskelig stemme og trompet er interessant, spesielt med slike store sangere som Ian Partridge. Opptrer du ofte sammen med sangere?

Jeg elsker å opptre sammen med gode sangere; det illustrerer meget godt det poeng at trompeten i tidligere tider smeltet godt sammen med stemmen og helt uanstrengt for begge parter; en moderne trompet har en tendens til å overdøve eller "drukne" en sanger - ikke ALLTID en dårlig ide !!

Når du spiller på disse forskjellige instrumentene, må du bytte til helt forskjellige munnstykker. Er det et problem?

Man må bare venne seg til alle de forskjellige størrelsene på munnstykkene. Hvis du bruker et galt vil det ikke klinge riktig. Et instrument forsterker vanligvis lyden du putter inn, også stemmingen er alltid bedre hvis du bruker et passende munnstykke.

Hvordan kan man få tak i denne CD?

 
Denne CD kommer bare fra meg direkte : crispiansp@trumpet1.co.uk

o.j. 2004