FLEXUS - Trumpet calisthenics for the modern improvisor

Book cover

Som undertittel sier, er denne boka trompet "calisthenic" for den moderne improvisatør. Men hva betyr det? I avsnittet Introduction i boka sies følgende:

For å improvisere effektivt må den fysiske delen av spillet være en betinget refleks - frihet til å uttrykke seg er bare mulig når de fysiske krav til spillet er under kontrol. For å oppnå dette, ber FLEXUS studenten om momentant å legge til side studiet av musikk i seg selv og i stedet praktisere de muskulære bevegelsene som inngår i spill på instrumentet.

Begge forfattere var studenter av Carmine Caruso og FLEXUS er en syntese av undervisningsteknikkene til Laurie Frink, John Mc Neill og Carmine Caruso. En sentral ide i undervisningen er eksponering gjennom repetisjon:

Læring kommer gjennom eksponering og repetisjon - du eksponerer (utsetter) deg selv for hva du ønsker å lære og gjentar så eksponeringen. Den store messingpedagogen Carmine Caruso, brukte analogien med en baby som lærer å gå; babyen erfarer ikke annet en fiasko i sine forsøk inntil det første vellykkede steg. Den dømmer ikke seg selv for sine mislykkede forsøk, men forsøker ganske enkel igjen og igjen.

Et annet viktig aspekt er timing og koordinering:

Timing og koordinering er 100% av trompetspillet. Hva vi kaller koordinering er bare de synkroniserte muskelbevegelsene i tid. Når de blir gitt et konsistent tempo, koordineres musklene mye lettere. Dette resulterer i muskulær balanse, som leder til større ferdighet og utholdenhet.

Den første øvelsen i boka, under seksjon Preliminary Studies er Caruso's originale "six note" øvelse. (De som deltok på seminaret med Reinhold Friedrich vil kanskje huske den?) Disse innledende øvelsene blir brukt til å stabilisere embouchuren før den utsettes for mer krevende øvelser. Resten av boka er delt inn i forskjellige typer studier:
Disse studiene er delt inn i underseksjoner, 3 seksjoner for Flexibility og Articulation og 5 for Quick Register Changes. Når studenten har mestret seksjon en, kan han gå videre til seksjon to, etc.

En stor hjelp og bonus med FLEXUS, er den medfølgende CD, hvor Laurie Frink har spilt inn mange av øvelsene. I tillegg snakker forfatterne om forskjellige emner som, Thoughts on practicing, How to use this book, When to move on og How to apply calisthenics to music.
Hvis du ikke har gjort lip bend før, er det veldig bra å kunne lytte til hvordan Frink utfører det. Eller, hvordan spiller man øvelsen som kalles Flexando? Bare lytt til CDen!

Jeg bestilte boka fra forleggeren OmniTone
. De tar VISA.

Anbefales!
o.j. 2004