Friedel Keim: Das große Buch der Trompete

Instrument - Geschichte - Trompeterlexikon

  Book cover

Den här boken är ett absolut måste för alla trumpetintresserade! Åtminstone för de som kan tyska. För det må vara enda nackdelen, att inte boken finns på engelska – åtminstone inte än...
Boken innehåller informationer om både det klassiska trumpetspelet, om jazztrumpeten och trumpeten inom underhållningsmusiken. Och just detta är en speciell styrka, därför att underhållningsmusiken har behandlats alltför lite fram tills nu. Detta fast den har haft enorm betydelse för trumpetspelet generellt och även synen på trumpeten.
Boken ger en överblick över trumpetens historia, beskriver olika instrumenttyper och –former och har en lexikondel med över 2.000 biografier. Därav får 50 trumpetare inom den klassiska musiken, 10 inom jazzen och 60 inom underhållningsmusiken en detaljerad biografi. Vidare innehåller boken en liten diskografi, ett kapitel om trumpetkuriositeter och går in på trumpeten inom filmen och litteraturen.
Keim, amatörtrumpetare, bandleader och arrangör har ett speciellt interesse gällande trumpetare, som blåser i det höga registret, som drev honom att skriva sin första bok (se längre ned). Därför är ett eget kapitel speciellt ägnat åt dessa och deras hemligheter, dvs erfarenheter av att tillägna sig förmågan att spela i höjdregistret.  
Det som gör boken rolig och lätt att läsa är att författaren inte gör anspråk på att skriva en vetenskaplig avhandling, utan skriver på sitt eget lättillgängliga sätt, som bland annat består i att krydda texten med roliga anekdoter och att han förutom en rad fotografier har samlat på diverse cartoons, som avbildas i boken.
Boken är ett resultat av åratals noga källforskning. Antalet informationer är helt otroligt och många av dessa finns ingen annanstans än just där. Och det är just detta som gör boken unik.
Boken är en utvidgat och överarbetat upplaga av Keims förra bok Das Trompetertaschenbuch (Schott Musik International, Mainz 1999, ISBN 3 254 08377 6, SEM 8377, € 14,95) med 425 sidor och 600 biografier. Denna i sin tur var efterföljaren av Keims första trumpetbok Ûber dem hohen C, som några år innan hade utgivits i egen förlag. Med tanke på de numera tre upplagor och bearbetningar kan man undra, när vi nästa gång får en ännu större och ännu mera omfattande trumpetbok… Kanske får vi börja med att be Keim om en engelsk översättning av denna unika trumpetbok!

Fakta:
Titel: Das große Buch der Trompete
Förlag: Schott Musik International, Mainz, September 2005,
840 sidor, hard cover
ISBN: 3 7957 0530 4, ED 9863,
Pris:  € 42,95
Kan k
öpas på nätet hos: www.schott-musik.de/shop/

Verena Jakobsen Barth, 2005